Over

GE-ZON

Welkom op de website van de “commissie nascholing MDL-GE chirurgie van de regio Zuid-Oost Nederland”. Een titel die wij zelf hebben bedacht en niets méér wil zeggen dan dat we met een aantal maag-darm-leverartsen en chirurgen de nascholing op het raakvlak tussen onze beide specialismen in onze regio willen organiseren. Dit nascholingsprogramma draait nu sinds januari 2018 en probeert intiatieven als GE-Rounds, GE-SAP, IBD-diner en LWH onder één paraplu te brengen en op elkaar af te stemmen. Doelgroep: GE/HPB chirurgen, MDL-artsen en alle A(N)IOS die bijdragen aan ons werk. Tevens geschikt voor Verpleegkundig Specialisten en Physician Assistants (i.o.).

Per avond is één centrum in onze regio hoofdverantwoordelijk voor de uitvoering. We streven naar ongeveer 8 avonden per jaar. De onderwerpen worden soms door ons bedacht, soms door een aangezocht centrum aangedragen. Zolang het onderwerp op onze beider terreinen ligt en we elkaar regelmatig “nodig hebben” bij de behandeling, is het goed. Er is ruimte voor casuïstiek, presentatie van nieuwe studies waar we allemaal aan kunnen bijdragen enz.

Organisatie / onafhankelijkheid / compliance Gedragscode Geneesmiddelenreclame

Ons initiatief wordt financieel ondersteund door verschillende firma’s (zie elders op de website).
Geregistreerd specialisten/VSen/PAers betalen een eigen bijdrage van €15,- per avond, zij die nog in opleiding zijn, zijn vrijgesteld van kosten.

De financiën lopen via:

Stichting tot Bevordering van het Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek in de Maag-Darm-Leverziekten

Hertogsingel 86,

6214 AG Maastricht.

Rekeningnummer van de stichting is NL 34 RABO 0336483228

KvK: 69191050

BTW nr: NL8577.75.480.B01.

Beheerder van deze stichting is Mw Hanneke Bosch.

Wij streven ernaar om aan het einde van het kalenderjaar géén middelen “over te hebben”, gegenereerde gelden worden uitsluitend aangewend voor ons nascholingsprogramma (kosten secretarieel bureau, presentjes voor sprekers, onderhoud website). Sprekers ontvangen geen financiële tegenprestatie, wel een oprecht “dankjewel” en een kleine attentie (< €10,-).

Conform CGR is er op de avonden een scheiding tussen de maaltijd en het nascholingsprogramma: van 18uur tot 19uur is er een buffetmaaltijd; het programma duurt daarna tot 21uur en wordt geaccrediteerd voor 2 nascholingspunten.

We hebben geen vaste locatie voor de avonden; streven is dat iedereen binnen drie kwartier op locatie kan zijn (grofweg tussen de lijn Weert-Sittard).

Zlatan Mujagic, MDL-arts MUMC+
Paulien Liedorp, MDL-arts VieCuri Venlo
Ruben Visschers, chirurg MUMC+
Hanneke Bosch, secretariaat GE-ZON

info@ge-zon.nl / 06 – 18152429