Over

GE-ZON

Welkom op de website van de “commissie nascholing MDL-GE chirurgie van de regio Zuid-Oost Nederland”. Een titel die wij zelf hebben bedacht en niets méér wil zeggen dan dat we met een aantal maag-darm-leverartsen en chirurgen de nascholing op het raakvlak tussen onze beide specialismen in onze regio willen organiseren. Dit nascholingsprogramma draait nu sinds januari 2018 en probeert intiatieven als GE-Rounds, GE-SAP, IBD-diner en LWH onder één paraplu te brengen en op elkaar af te stemmen. Doelgroep: GE/HPB chirurgen, MDL-artsen en alle A(N)IOS die bijdragen aan ons werk. Tevens geschikt voor Verpleegkundig Specialisten en Physician Assistants (i.o.).

Per avond is één centrum in onze regio hoofdverantwoordelijk voor de uitvoering. We streven naar ongeveer 8 avonden per jaar. De onderwerpen worden soms door ons bedacht, soms door een aangezocht centrum aangedragen. Zolang het onderwerp op onze beider terreinen ligt en we elkaar regelmatig “nodig hebben” bij de behandeling, is het goed. Er is ruimte voor casuïstiek, presentatie van nieuwe studies waar we allemaal aan kunnen bijdragen enz.

Organisatie / onafhankelijkheid / compliance Gedragscode Geneesmiddelenreclame

Ons initiatief wordt financieel ondersteund door verschillende firma’s (zie elders op de website).
Geregistreerd specialisten/VSen/PAers betalen een eigen bijdrage van €15,- per avond, zij die nog in opleiding zijn, zijn vrijgesteld van kosten.

Secretarieel worden wij ondersteund door bureau SeBuMa (Mw Marjo Thijssen).

De financiën lopen via:

Stichting tot Bevordering van het Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek in de Maag-Darm-Leverziekten

Groenerein 32,

6267 BM CADIER EN KEER.

Rekeningnummer van de stichting is NL 34 RABO 0336483228

KvK: 69191050

BTW nr: NL8577.75.480.B01.

Beheerder van deze stichting is Mw Hanneke Bosch.

Wij streven ernaar om aan het einde van het kalenderjaar géén middelen “over te hebben”, gegenereerde gelden worden uitsluitend aangewend voor ons nascholingsprogramma (kosten secretarieel bureau, presentjes voor sprekers, onderhoud website). Sprekers ontvangen geen financiële tegenprestatie, wel een oprecht “dankjewel” en een kleine attentie (< €10,-).

Conform CGR is er op de avonden een scheiding tussen de maaltijd en het nascholingsprogramma: van 18uur tot 19uur is er een buffetmaaltijd; het programma duurt daarna tot 21uur en wordt geaccrediteerd voor 2 nascholingspunten.

We hebben geen vaste locatie voor de avonden; streven is dat iedereen binnen drie kwartier op locatie kan zijn (grofweg tussen de lijn Weert-Sittard).

Chantal Hoge

Chantal Hoge studeerde geneeskunde aan de universiteit van Leiden en werd daarna opgeleid tot MDL arts in het Medisch Centrum Haaglanden en het Maastricht UMC+. Voordat zij arts werd, rondde zij de studies Politieke Wetenschappen (2008) en Bestuurskunde (2010) af. Na haar registratie tot MDL-arts werkte ze korte tijd in het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam.
Vanaf medio 2015 is zij als staflid en MDL-arts aan het Maastricht UMC+ verbonden. Haar aandachtsgebied binnen de MDL ziekten betreft de zorg voor patiënten met kwaadaardige aandoeningen van het maagdarmkanaal, lever, galwegen en alvleesklier. Zij is lid van het multidisciplinair MDL oncologisch team.
Daarnaast heeft Drs. Chantal Hoge wekelijks een spreekuur geheel gericht op de zorg voor patiënten met acute en chronische alvleesklieraandoeningen. Zij is lid van het Cystic Fibrosis team van het Maastricht UMC+.

Laurents Stassen

Na mijn studie geneeskunde heb ik in 1992 in het Academisch Ziekenhuis Maastricht de specialisatie heelkunde afgerond. Aansluitend heb ik tot 1995 een vervolgopleiding maagdarmchirurgie gedaan in het Academisch Ziekenhuis Rotterdam. Tot 2008 heb ik als maagdarmchirurg gewerkt in het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft. Sinds 2008 werk ik in diezelfde functie in het Maastricht UMC+. Ik heb me toegelegd op het uitvoeren van operaties aan de dikke darm- en endeldarm, zowel bij kanker als bij goedaardige darmaandoeningen.

Daarnaast ben ik gespecialiseerd in het uitvoeren van operaties aan de alvleesklier. Ik ben daarbij in het bijzonder geïnteresseerd in het uitvoeren van ‘kijkoperaties’, operaties die worden uitgevoerd via een kleine snede in de huid. Deze techniek leidt tot minder lichamelijke schade en draagt bij aan een sneller herstel van de patiënt.
In mijn functie lever ik graag een bijdrage aan de kwaliteit van zorg in ons ziekenhuis en in de regio. Ik vind het belangrijk dat we in teamverband onze patiënten optimale zorg verlenen. Ik hecht daarbij veel waarde aan een oprecht contact tussen collega’s, met patiënten en met de andere zorgverleners. Dit geeft in het werk van alledag veel voldoening. En uiteraard opereer ik met veel plezier.

In het Maastricht UMC+, de regio en landelijk doe ik actief mee aan diverse vormen van multidisciplinair overleg, aan richtlijnontwikkeling en aan projecten ter verbetering van de kwaliteit van de zorg. Daarnaast verricht en begeleid ik wetenschappelijk onderzoek. Tevens ben ik in het Maastricht UMC+ verantwoordelijk voor het opleiden van jonge artsen tot chirurg. Ik houd me hiermee ook op landelijk niveau mee bezig.

Michel Aquarius

Specialismen/afdelingen

Aandachtsgebieden

  • Inflammatoire darmziekten (colitis ulcerosa en morbus Crohn)
  • Geavanceerde endoscopische technieken

Opleidingen

  • VieCuri Medisch Centrum in Venlo
  • Atrium MC in Heerlen
  • UMC Maastricht

Specialist sinds

2012

In VieCuri sinds

2012

Werkzaam op locaties

Venlo en Venray